CHOPIN qua cái nhìn của Alain Duault (Trịnh Thị Nhàn dịch)

Cảm ơn BQT , Trinh Thi Nhan, Bản dich quá hay.