Mình thích nhạc cd nhưng trước đây rất khó tìm hiểu .Vì chả bít ở đâu có,web thì nhiều ,4rum cũng lắm nhưng đa phần về các loại nhạc trẻ, hiphop...
Đến tận hôm nay xem trên kênh VTC mới biết có 1...