Mình bắt đầu tập tành học flute nhưng lại không biết chỗ. Mình có đến nhạc viện hỏi thăm nhưng flute chỉ dạy chính khoá chứ không có ngoài giờ. Bạn nào biết chỗ thì chỉ cho mình với nha. Cám ơn...