multi-instrumentalist = "nhạc công đa tài" nghe cứ thế nào:)