Để xác định được khái niệm về hình thức âm nhạc cần hải biết được đặc điểm và đặc tính tự nhiên của âm nhạc. Âm nhạc là một trong những hình thái của ý thức xã hội. Nó phụ thuộc vào các hoạt động và...