Nhưng nếu học sinh là gals thì sẽ hiệu quả hơn đó :-?

Thôi thôi bác ơi. :))

Theo tôi được biết thì ở Hà Nội có những cây đàn rất rẻ. Nếu bạn không đòi hỏi quá cao thì có thể mua một cái về tập....