=D> chủ đề hay ko phải là tớ ko biết nhưng bây giờ mới có thời gian lên đóng góp vài ý kiến thế này ,thực ra thì như mọi người cũng nói cả rồi ,vấn đề chủ yếu là ở chỗ quá cáo ,quảng bá ,tuyên...