Có người nói rằng để nghe nhạc cổ điển phải có một giai đoạn tập nghe. Muốn có nhiều người quan tâm đển NCĐ, thì NCĐ phải đến với họ bằng một hình thức dễ hiểu, dễ nghe, dù có hơi giả cầy và lửng lơ...