chà, clb giờ lớn mạnh quá, Mahler luôn. Bảo Nam giờ chịu nghe và nghe được Mahler thì anh cũng mừng cho em. Anh lặn lâu rồi, giờ chắc kô thích hợp hội hè nữa, chúc clb tổ chức thành công nhé.