Nhạc cảm khá tốt. DaoBinh nên đăng ký thi VN Idol hoặc Sao Mai Điểm Hẹn năm tới xem. Chúc thành công