hát hơi red.bạn nâng cấp chất lượng thêm nhé.Chúc bạn thành công