được đấy nhưng nghe rè rè sao sao ý. như là nghe trên đài phát thanh vậy
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

chúc ngày càng hát hay