vì lúc vui, mải chơi làm gì có thời gian mà nghĩ tới nó chứ :))