Mình ở Hà Nội. Nhận dạy piano, guitar cho trẻ em và người lớn mọi trình độ.
Guitar: 1 thay-1tro: 100k/90p Hoc nhom: 70k/1ng/90p
Piano:: 1 thầy-1tro: 150k/90p Hoc nhom: 100k/1ng/90p
Nếu học...