Bạn đọc các bài sau (thuộc mục Thuật ngữ - Thể loại trên TRANG THÔNG TIN ÂM NHẠC CỔ ĐIỂN) thì sẽ rõ:

Sonata

Nhóm thuật ngữ chỉ Cao độ (Pitch)

Nhóm thuật ngữ chỉ Cường độ (Dynamics)

Nhóm...