KHÓA HỌC: THANH NHẠC 1,2,3,4…
Thời gian: 8 buổi (1 Tuần 2 buổi) học phí 600.00đ/ 1 học viên/1 tháng (1 lớp 4 học viên )
Chương trình tổng quát:
– Ôn tập khái niệm cơ bản trong thanh nhạc
– Đi sâu...