Em sinh năm 92, hiện đang muốn theo học piano, trình độ nhạc lý = 0.
Em muốn hỏi bây giờ nên đến các trung tâm dạy piano hay học gia sư thì tốt hơn?
Có nghe đến KidMusic, mọi...