1>
Hồi nhỏ (học từ lớp 4) mình học piano đc 3~4 năm, sau thấy k có năng khiếu với lại bận thi tốt nghiệp nên bỏ. Đã học các quyền Methode de la rose, Le deliateur, Czerny, Hanon với 1 quyển Les...