Dạo này trên thị trường rất thiếu những quyển sách về nhạc cổ điển.
Các bạn có thể giới thiệu cho mình một vài cuốn sách hay về nhạc cổ điển và chỗ có thể tìm thấy được không?