"Classical" -> "Classic" -> "Cơ bản" -> mới đẻ ra và bắt đầu nghe nhạc mà đã nghe Justin Bieber, Lady Gaga, ... thì rất khó, phải bắt đầu từ nghe nhạc "Classical" trước, vậy mới đúng quy trình. Chưa...