hic, cô giáo em nói, mún tăng tốc độ chạy ngón violin thì em cày quyển etude, mún tiếng đàn mượt thì em cày quyển bach, híc, cô giáo để etude ở quê rùi, anh chị nào có quyển etude đó có thể cho em...