Mọi người nghe thử Herman Krebbers xem, mình thấy hay hơn Perlman.