CHà không ai trả lời cho mình với nhỉ đang cần giáo viên quá:x
Mình có thể giúp bạn, liên hệ với mình qua sđt: 098 567 0540.