"Nhân dịp" Trang thông tin âm nhạc cổ điển đang bị lỗi (=((=((=((), chị Na có thể đăng 2 bài đó lên đây cho nóng sốt đc ko ạ :D