cháu thay nhiều nghệ sĩ khi chơi violin thường để cây vĩ nghiêng so với dây,chứ không tiếp xúc toàn bộ vào dây dàn vậy xin bác cho cháu hỏi người ta làm thế để làm gì hả bác?