Bản Kỹ ức tuổi thơ này hay thật đấy, không ngờ ở đây cũng có người thích giống mình, Mình thực sự rất thích bài này , nghe nhiều đâm nghiện , còn một bài nữa mình cũng rất thích để ở chữ ký có ai...