Mình nghĩ một phần cũng do mấy ông mấy bà hoạt động trong ngành âm nhạc đã làm cho nhạc cổ điển xa lạ với công chúng bằng việc cứ đao to búa lớn rằng nghe nhạc cổ điển phải cần cái này cái kia,trong...