Ồ không đâu, bạn nói đúng đó :)
Thực ra mà nói, tớ mới đang...học lớp 10 :D :D
Và tớ là thế hệ đầu tiên được học sách cải cách mới của bộ giáo dục
Trong thời gian học cấp 2, bọn tớ đã được học...