Bài viết rất hấp dẫn của bạn super_vịt đã được đưa lên website chính thức của Hội Nhạc sĩ VN: http://vnmusic.com.vn/p196-dieu-nhay-tu-than-(danse-macabre)-cua-saint-saens.html

Nửa đêm!

12...