hjsplit cũng ko xong, nhưng có vẻ đỡ hơn. Nhà anh cũng từng tính bước này và từng rủ rê Petite Phương thử nghiệm, nhưng khi gộp lại các file, giải nén vẫn bị lỗi :D.

Em thấy xài hjsplit khi ghép...