Em copy lại mấy bài post của em và Cellist bên vnav.net sang nhé:

Con day la bai em:
Tớ cũng mới vào diễn đàn, chưa biết gì về NCD cả. tớ có ý này , khi mọi người đề xuất những bản...