người ta thường giải thích cadenza là đoạn cho soloist trổ tài, tài ở đây chú hiểu là cả về kỹ thuật lẫn nhạc cảm, bravo định nghĩa cadenza như một comment của Tooky , điều đó hoàn toàn chính xác !...