Em thì gần như lần nào thi ở trường cũng đánh nhạc của Bach cả. Chẳng biết vì sao nhưng em thấy bắt đầu thi với một bản nhạc của Bach khiến mình bình tĩnh hơn,có tâm trạng hơn,và đem lai không khí âm...