Hihi, có lần VNSO diễn MC còn giới thiệu tác phẩm sắp tới là Giao hưởng 40 chương của Mozart cơ mà >:)

Mình thì đang tò mò cái này


CARMEN: Vũ Hương Giang
DONHIOZE (soldier): Cao Chí Thành...