Con quỷ thọt là cái chương 1 : Gnome sau đoạn dạo đầu của cái Pictures at Exibition của Musshorpski ý