Thưa các bác, tình hình là cái dàn âm thanh nhà em (vốn là đồ bãi) sau hơn 10 năm sử dụng, đã bắt đầu rên hừ hừ và có dấu hiệu hấp hối. Trước khi an táng cụ bà về nơi chín suối, em cũng xin được trợ...