Ban đầu đây là một thảo luận nhóm của UUCC. Mời các bạn xem TẠI ĐÂY

Nhưng rồi có bạn thành viên phàn nàn rằng thảo luận trong nhóm không đã (vì mỗi bài thảo luận trong nhóm không được vượt quá...