Có bạn nào có thể diễn giải giúp mình và cho biết cảm nhận về một vài tác phẩm tiêu biểu của Prokofiev không ? Mình đã thử tập nghe tác giả này bằng symphony no.1 và các piano concerto số 1,2,3 nhưng...