Mình học Piano từ năm 2009, nếu tính tới đây thì đã 3 năm rồi nhỉ.Sau khi hoàn thành cuốn metho rose và bây giờ mình đang học 3 cuốn : Hanon, czerny và classic 1A. Hanon học tới bài 12, czerny bài...