Quê hương ở đâu cũng có một dòng sông đáng yêu và đáng nhớ gửi tới gia điệu quê hương một dòng sông

http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Dòng Sông Ký Ức (Sáng tác: Thúy Hạnh - Thể hiện:...