xin hỏi các bạn trong đây trong dàn nhạc dao hưởng có 1 người kế nhạc trưởng là concert master nhưng tớ 0 biết tiếng việt là chi xin chỉ dạy, mà music score thì gọi là gì ? nhạc phổ