SV thì chắc chỉ mức 100K thôi, mình nghĩ vậy, trung tâm mình học có cả Thạc sỹ, tiến sỹ, các thầy cô toàn ở NV Tchaikovsky về, có ng còn là học trò tương lại của NS Đặng Thái Sơn, có cả học viên, SV...