Mình ở quận Gò Vấp, mình thích học piano lắm, nhưng nhà chưa có điều kiện mua đàn (mắc chết đi được ^^), nên mình cần tìm một thầy cô, hoặc một bạn nữ sinh viên nhạc viện để kèm mình học đàn tại nhà...