mới có phần 1 thôi ạ, :P. Chưa thấy chất j` có vẻ điên lắm, :P