Hello!mình là Hoàng Kim Phương Linh,học trường cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội..Hiện tại mình đang học trung cấp 2 khoa nhạc nhẹ của trường..mình đi dạy để lấy thêm kinh nghiệm..mình cũng đã từng dạy cho...