:D mi`k trả lời được hok nhỉ ;))

Theo như ara được biết thì một bản nhạc có tên cung do nó được bắt đầu bởi chính note đó !! (ví dụ note La trưởng hay Si trưởng chẳng hạn) .... và thường thì bản...