Bạn Charlotte có thể nói rõ cho mình hơn về nhịp Rubato không và cách sử dụng như thế nào ? Vì mình thấy đây là 1 phần rất quan trọng trong âm nhạc của Chopin .Thanks bạn nhiều