@gacon "Bạn gõ bàn phím có nhanh không?
Nếu OK bạn qua công ty chúng tôi. Chung tôi sẽ dạy bạn miễn phí."
Em muốn học thanh nhạc , công ty bác có giúp em được không ạ . Em không đủ tiền mua đàn...