Bản violin đấy sáng tác khi Mendelssohn sáng tác năm 13 tuổi, là tác phẩm ko nổi bật nên các nghệ sĩ lớn ít chơi, ít có bản thu đâu,Nhưng có 1 bản đây
...