Theo tôi thì đây không phải là nhạc cổ điển đâu. Không biết ý kiến người khác thì sao.